Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 611/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0292-913870380 Đi động: 0913870380 Email: phanlongbit@gmail.com Địa chỉ: 14/50 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/long.nguyenphan.33

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư TRÍ NGUYỄN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp