Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4929/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-1668578979 Đi động: 01668578979 Email: hainnlawyer@gmail.com Địa chỉ: 494 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-hai-2271578

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp