Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 120/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3550944 Đi động: 0909092357 Email: vplsnguyentran@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 68 đường cầu Cồn Tiên, khóm 3, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-chau-2301462

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Nguyễn Trần

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp