Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1092 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024- Đi động: 0903438817 Email: lsngocanh@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 62 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-anh-2339094

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂM ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp