Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3349/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39904523 Đi động: 0903932593 Email: mthai_nguyen@yahoo.com Địa chỉ: F35 Bis Cƣ xá Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-minh-thai-2257441

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp