Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7794 Điện thoại: 0236- Đi động: 0905 526 767 - 0915 91 5555 Email: minhkhanhls7@gmail.com Địa chỉ: 138 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: http://khoiminhlaw.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH KHỞI MINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp