Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 686 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3823370 Đi động: 0903573812 Email: hang_minh11@yahoo.com.vn Địa chỉ: 368 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-minh-hang-2338229

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH NGỌC LỘC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp