Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2868 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-38681202 Đi động: 0919977757 Email: lsnguyenkimlien@vnn.vn Địa chỉ: 292 HÒA HƯNG, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-kim-lien-2348918

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN KIM LIÊN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp