Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7582/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 028-62616700 Đi động: 0906957089 Email: lsnguyenkieugiang@gmail.com Địa chỉ: 15/22 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-kieu-giang-2147739

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Rồng Việt

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp