Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1198/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-903246775 Đi động: 0903246775 Email: vpkienthiet@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 1, ngõ 6 Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-kien-thiet-2232540

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp