Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2565 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-39118884 Đi động: 0903624225 Email: hienls1@gmail.com Địa chỉ: 75/16 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.danglawyers.vn

Nơi công tác

Công ty Luật Đặng và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp