Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10301/LS ngày 28/12/2015 Điện thoại: 0229- Đi động: 0982451641 Email: dangdulsnb@gmail.com Địa chỉ: Đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Website: https://sites.google.com/site/tuvanluatninhbinh/gioi-thieu

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG DƯ VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp