Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1567 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38227366 Đi động: 090-3431900 Email: vpls_nghoanghai@yahoo.com Địa chỉ: BT3 ô số 37 Khu Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-hoang-hai-45660

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NG HOÀNG HẢI VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp