Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5148/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38151585 Đi động: 0908 227 990 Email: invalid026197@gmail.com Địa chỉ: 106/1 (#Trệt+#Lửng) Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-duc-thuan-2376394

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp