Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6111 ngày 20/5/2011 Điện thoại: 0236-2246999 Đi động: 0966444447 Email: info@dilawfirm.vn Địa chỉ: Tầng 05, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: www.dilawfirm.vn

Nơi công tác

Công ty Luật Quốc tế Đà Nẵng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trước khi thành lập Công ty Luật Quốc Tế Đà Nẵng, ông Hồng đã từng làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ông Hồng được mời sang tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2004. Trong quá trình làm việc tại đây, Hồng được tin tưởng và giao cho nhiều công việc khác nhau, từ những công việc về thủ tục doanh nghiệp, dự án đầu tư đến việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế lớn.

Năm 2007, ông Hồng tham gia vào đội ngũ chuyên nghiệp của một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam là Công ty Luật Phuoc & Partners (P&P), trong thời gian hơn 08 năm làm việc tại đây, ông Hồng chịu trách nhiệm phụ trách công việc khách hàng của P&P tại Thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.

Ngoài luật sư chuyên nghiệp, ông Hồng còn tham gia giảng dạy luật trong các Trường Cao đẳng và Đại học tại Đà Nẵng. Hiện nay, ông Hồng cũng đã được Bộ tư pháp cấp hành nghề trọng tài viên, đấu giá viên và quản tài viên theo quy định pháp luật

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp