Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8009/LS ngày 12/06/2013 Điện thoại: 0239-945888265 Đi động: 0945888265 Email: giapluat@gmail.com Địa chỉ: 363 Nguyễn Du, Thạch Quý,, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Website: http://vanphongluatsuhatinh.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ HÙNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp