Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7195/LS ngày 15/07/2012 Điện thoại: 0203-6289815 Đi động: 0904.440.428 Email: nguyenconguy@quangninh.gov.vn Địa chỉ: số 587 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://luatsuanthanhquangninh.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật An Thành

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp