Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-874297 Đi động: 098-2522982 Email: luatdantri@yahoo.com.vn Địa chỉ: 71 Nguyễn Gia Thiều, Xã Võ Cường, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: Http//www.dantrilaw.com

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp