Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7306 ngày 1/10/2012 Điện thoại: 0236-3954616 Đi động: 0934774576 Email: invalid124124@gmail.com Địa chỉ: Số 53 đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ba-nam-2338683

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Bá Năm

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp