Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-8714923 Đi động: 069- Email: Địa chỉ: Số 25 Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-ba-dai-113928

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp