Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: - Đi động: 0934021384 Email: ngoxuanson.uel@gmail.com Địa chỉ: , Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-xuan-son-1245839

Nơi công tác

Quận 1, Tp.HCM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Kinh Tế-Luật
  • Luật Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán -