Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2126/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-3644515 Đi động: 0983080068 Email: vanphongluatsuducthuan@yahoo.com Địa chỉ: ố 02/02/71, phố Đông Khê, phường Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-van-thang-2238618

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp