Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2590 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-39304868 Đi động: 0903826957 Email: hiep.ngo@investconsultgroup.net Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://investconsultgroup.net

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

INVESTCONSULT GROUP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp