Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1579/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-62963049 Đi động: Email: invalid2944@gmail.com Địa chỉ: Xóm 11, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-quang-chang-2233253

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp