Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4955/LS ngày 20/12/2010 Điện thoại: 0251-919285599 Đi động: 0919285599 Email: luatsungohoangminhhien@gmail.com Địa chỉ: 41, CMT8, Phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-hoang-minh-hien-2318538

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH HIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp