Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2282/LS ngày 01/10/2012 Điện thoại: 028-62592468 Đi động: 0903768929 Email: hoang_chinh69@yahoo.com Địa chỉ: 11 Bis (tầng trệt) Phan Ngữ - Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-hoang-chinh-2241252

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp