Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 548/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-913712704 Đi động: 0913712704 Email: invalid5264@gmail.com Địa chỉ: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, , P. Tân An, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-cong-minh-2230727

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp