Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 155/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3858087 Đi động: Email: invalid0319@gmail.com Địa chỉ: Số 19 Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-chi-dan-2302358

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ CHÍ ĐAN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp