Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8976/LS ngày 30/05/2014 Điện thoại: 0257- Đi động: 0935394345 Email: luungoccu@gmail.com Địa chỉ: 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-ngoc-cu-1851619

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGỌC CƯ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp