Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 46/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0261-6286268 Đi động: Email: invalid8019@gmail.com Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, Thị trấn Gia Nghĩa, Huyện Đắk Nông, Đăk Nông Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luong-minh-khang-2315503

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Khang Huy

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp