Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8362926 Đi động: 090-8248183 Email: kimduyenvo@yahoo.com Địa chỉ: 73/102 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-vo-kim-duyen-45510

Lĩnh vực hoạt động:

Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

thương mại, kinh tế

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp