Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-9302981 Đi động: 090-3346702 Email: luatsumekong@gmail.com Địa chỉ: 7 Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-truong-thi-kim-chi-45337

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

thương mại, đầu tư, nhà đất

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp