Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38779958 Đi động: 0972238006 Email: vanphongluatsugiadinh@gmail.com Địa chỉ: Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: http://www.luatsugiadinh.net.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • Luật Quốc tế - 2003
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • luật - 2003

Trung học cơ sở
  • Luong thế vinh