Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38278278 Đi động: Email: tonthatdung129@yahoo.com Địa chỉ: Sun Wah Tower - 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ton-that-dung-938265

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tháng 06/2010 - Hiện nay: Internal Compliance - VinaSecurities (Vinacapital Group). Tháng 12/2006 – 05/2010: Trưởng Bộ phận Pháp chế - Kiểm soát nội bộ & Quản lý rủi ro - Công ty cổ phần chứng khoán MHB (MHBS). Tháng 06/2005 – 11/2006: Phụ trách Hành chính pháp lý - Daso Group Việt Nam. Tháng 07/2004 – 05/2005: Chuyên viên tư vấn luật - Công ty Tư Vấn Đầu Tư ANFA, Quận 10, TP.HCM. Tháng 08/2002 – 06/2004: Phó giám đốc Chi Nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc tại Đắk Lắk.

Học vấn & Nghề nghiệp