Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-7 623 979 Đi động: - Email: chinh-associates@hn.vnn.vn Địa chỉ: Số 7, ngõ 283, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-liem-chinh-45548

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp