Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-5111024 Đi động: - Email: Địa chỉ: 29 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-dinh-thang-45668

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp