Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-8 363 369 Đi động: 098-9553683 Email: lsnguyentrongty@vnn.vn Địa chỉ: P 214, C5, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-trong-ty-45656

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp