Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8246461 Đi động: - Email: contact@al-inter.com Địa chỉ: 8 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.al-inter.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tư vấn đầu tư, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ và tranh tụng/As lawyers pratising in Vietnam, we are experience in legal consultancy and services for enterprises, such as Investment, Trade, Intellectual Property, Labor as well as presentation before arbitration and courts of all levels.

Học vấn & Nghề nghiệp