Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 537/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-0831033 Đi động: 0913.973417 Email: kychuong@hotmail.com Địa chỉ: 104 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-ky-viet-chuong-50082

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp