Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-62663744 Đi động: Email: luonglawyer@gmail.com Địa chỉ: Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ls-le-ngoc-luong-18691

Lĩnh vực hoạt động:

Hành chính, Giải quyết Tranh chấp...

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp