Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6402/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-38204698 Đi động: 0903721018 Email: lminhthang@yahoo.com Địa chỉ: 46/5 Thạch Thị Thanh P. Tân Định Q. 1, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.mdlawsco.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT M&D

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp