Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38204698 Đi động: 0903721018 Email: lminhthang@yahoo.com Địa chỉ: 46/5 Thạch Thị Thanh P. Tân Định Q. 1, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.mdlawsco.com

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

20 năm làm việc liên quan đến các lịnh vực về hợp đồng, thương mại quốc tế, tư vấn đầu tư, pháp lý doanh nghiệp, M&A và các hoạt động tố tụng kinh tế, dân sự, hình sự.

Học vấn & Nghề nghiệp