Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4757/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 024-38525434 Đi động: 0913505407 Email: invalid71648@gmail.com Địa chỉ: P 102, nhà B9, tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-ha-thi-ho-hoa-45646

Lĩnh vực hoạt động:

Lao động - Lĩnh vực Luật khác

kinh tế, đầu tư

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp