Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 062-3721172 Đi động: 090-8260006 Email: truc.luatsu@yahoo.com Địa chỉ: 44 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/do-minh-truc-49537

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng luật sư Phan Thiết
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng