Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 033-3618778 Đi động: 0968126918 Email: ductrunglawyer@gmail.com Địa chỉ: Số 72, phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-dinh-duc-trung-911426

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp