Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-2100896/2100847 Đi động: 090-8302189 Email: vpluatsudangnguyen@yahoo.com Địa chỉ: 25/35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-dang-thi-kim-xuan-45179

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực doanh nghiệp

Học vấn & Nghề nghiệp