Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38277890 Đi động: 090-3748498 Email: lsnhu@hcm.vnn.vn Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-bui-thanh-nhu-45157

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Nói, tư vấn, đại diện ngoài tố tụng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp - Dịch thuật tiếng Anh & tiếng Pháp

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và Dịch thuật - Xuất nhập cảnh cho khách hàng bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Học vấn & Nghề nghiệp