Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8324872 Đi động: 090-3846655 Email: phat_lawyer_9999@yahoo.com Địa chỉ: 69/4 Cao Thang, P.3, Q.3, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-bui-ngoc-phat-15858

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp