Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-39751734 Đi động: 093-3560035 Email: quoctran@quoctranllc.com Địa chỉ: 464 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: www.quoctranllc.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng & các dịch vụ pháp lý khác

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tư vấn luật quốc tế, luật nước ngoài thuộc hệ thống thông luật (Hoa Kỳ, EU, Australia, NZ)

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp