Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-2640339 Đi động: 098-9003630 Email: trancamchuong06@yahoo.com Địa chỉ: 06 Tổng Lung, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ls-tran-cam-chuong-48397

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tốt nghiệp Đại học Luật Khoa Sàigòn (1973) , Đại học pháp lý Hà Nội.

Kinh nghiệm

Đã công tác tại : Tổng nha thuế vụ Sàigòn, Phòng Thuế Q11-Sở Thuế TP.HCM.

Học vấn & Nghề nghiệp