Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38800840 Đi động: 0902877789 Email: sule@wikilaw.vn Địa chỉ: 68 NGUYỄN HUỆ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: wikilaw.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác

thực hiện thủ tục hành chính (Thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư...)

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp